Rekrutacja

Rekrutacja trwa cały rok. Pobyt w Przedszkolu jest nieodpłatny.

Warunki przyjęcia:

Dzieci przyjmowane są na podstawie:

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
  • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
    Call Now Button