Bezpłatne Przedszkole Specjalne w Kielcach

czynne od 7:00 do 17:00
Rekrutacja

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „ Jaś i Małgosia” w Kielcach to bezpłatna, specjalistyczna placówka oświatowa dla dzieci w wieku od 2,5 do 9 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkole rozpoczęło swoja działalność 1 września 2013 roku.

To wyjątkowe miejsce dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także dla dzieci słabowidzących, słabosłyszących i in.

Zapewniamy opiekę, wychowanie w życzliwej, rodzinnej atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Młody człowiek zdobywa w naszym Przedszkolu wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność w odpowiednio dostosowanym do potrzeb psychofizycznych otoczeniu przy współpracy wychowawców, opiekunów i rodziców.

Call Now Button